Privacybeleid

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening van de Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake de gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Peugeot Distribution Service SA Jacques Georginlaan 15-19, 1030 Schaarbeek België, BCE nummer BE0403461206 (Hierna, “Peugeot Distribution Service SA “, “Wij” of “Ons”).

1. Wie zijn de ontvangers van uw persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door Peugeot Distribution Service SA op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

Naam van de ontvangers
Doel van het doorgeven van de gegevens
1. Het verkoopnetwerk van Peugeot Distribution Service SA
De herkenning van de klant te vergemakkelijken wanneer deze interactie voert met een van de verkooppunten van Peugeot Distribution Service SA
2. Externe dienstverleners en/of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Citroën, betrokken zijn bij Peugeot Distribution Service SA, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door Peugeot Distribution Service SA voor de hierboven genoemde doeleinden.
Voor het uitvoeren van marketingcampagnes, klanttevredenheidsonderzoeken en analyses
3. Het moederbedrijf.
Ter ondersteuning van veiligheid, onderzoek, analyse en productontwikkeling door Ons moederbedrijf Peugeot SA
4. Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Peugeot Distribution Service SA
Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.Lijst van de bedrijven: https://www.groupepsa.com/companies-and-partners
5. Partners van Peugeot Distribution Service SA
Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.Lijst van de bedrijven: https://www.groupepsa.com/companies-and-partners
6. Wettelijk erkende hulpdiensten.
Om U, via Onze e-call functie, noodhulp aan te bieden, zoals wettelijk vereist.

2. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Neen

3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens die verzameld worden door Peugeot Distribution Service SA, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald, aan de hand van de volgende criteria:

– de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard;

– uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd, zoals voorzien door de wetgeving, gedurende de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel;

– vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

4. Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

“Cookies” zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u kunnen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits uw toestemming, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;

• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;

• Duur van bezoeken van pagina’s op onze website en informatie over pagina-interactie.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening van de Gegevensbescherming heeft U het recht op toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopij van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een andere leverancier naar keuze te verstrekken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig schrijven te versturen aan:

Peugeot Distribution Service SA, avenue Jacques Georgin 15-19, 1030 Schaerbeek Belgique.

of via internet op het volgende adres: marketingpsarbe@mpsa.com

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit door uw klacht te sturen naar:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer

Drukpersstraat, 35

1000 Brussel

Email: commission@privacycommission.be

Website: https://www.privacycommission.be/nl

Kopen
Verkopen
Onderhoud
Menu
Kopen Kopen

Onderhoud bij PEUGEOT PSA RETAIL ANTWERPEN
Onderhoud
Een model kiezen